top of page
Creativity is intelligence having fun. (3).png

PROGRAM

LIDER DLA SIEBIE
MENTOR DLA UCZNIA

czyli praktyczna ścieżka budowania motywacji, odpowiedzialności i współpracy

DLACZEGO? 

Kiedyś nauczyciel miał autorytet dlatego, że był nauczycielem. Te czasy, chyba bezpowrotnie, minęły.
I na szczęście. Wtedy autorytet oparty był głównie na strachu. 


Dziś prawdziwi nauczyciele budują swój autorytet. Jeśli mają przekonanie, że należy im się on z założenia, szybko się rozczarowują, a  praca staje się udręką. Stąd tyle głosów wśród nauczycieli mówiących o wypaleniu zawodowym. 

Satysfakcja nauczyciela, pedagoga, terapeuty to rozwój ucznia, oparty na motywacji wewnętrznej, odpowiedzialności, umiejętności współpracy i wytrwałości. Jeśli nauczyciel wie, jak o to zadbać naturalnie staje się autorytetem dla ucznia. Staje się Mentorem. Potrafi to ten, który na równi z dbaniem o ucznia wie, jak zadbać o siebie. Co to daje? Spokój, satysfakcję i radość towarzyszenia uczniowi. Pomaga uniknąć frustracji, niespełnionych ambicji i wypalenia zawodowego. 

Zapraszam Cię do poznania programu, który prowadzi do spokojniejszej i bardziej satysfakcjonującej pracy
oraz życia. Też jestem nauczycielem. 


Dorota Depa

Dlaczego?
Dla kogo?

DLA KOGO?

Program kieruję do szeroko pojętych nauczycieli,  pedagogów, terapeutów, którzy chcą mieć łatwiej:
- łatwiej budować relacje z uczniami, także trudnymi,

- łatwiej motywować ich do rozwoju i nauki,

- łatwiej budować w nich odpowiedzialność,
- łatwiej angażować ich w realizowanie celów długoterminowych.
Do nauczycieli, którzy chcą unikać błędów
w komunikacji i działaniu, prowadzących
do zniechęcenia ucznia oraz złości, buntu i frustracji
obu stron.

 

Program prowadzi do zrozumienia procesów budujących przywództwo osobiste,
z poszanowaniem poczucia autonomii i sprawstwa.

 

Dzięki wdrożeniu zaproponowanych rozwiązań nauczyciel staje się Mentorem, którego uczeń
jest gotowy  słuchać i za nim podążać.

Rozwiązania te sprawdzają się zarówno w pracy
z dziećmi neurotypowymi, jak i z Zespołem Aspergera.

Co proponuję?
CO PROPONUJĘ? 

Proponuję Ci 
 

4 Filary

czyli
spotkania 

podczas których pracujemy dwutorowo:
 

  • nad umiejętnościami osobistymi nauczyciela w zakresie komunikacji
     

  • wypracowujemy strategie działania do zastosowania w konkretnych sytuacjach w pracy z uczniem
     

CO  MOŻESZ  ZYSKAĆ? 

po co?

Poczucie bezsilności często towarzyszy pracy nauczyciela. 
Nauczyciel motywuje, bo wie co jest dla ucznia dobre, a uczeń często nie słucha, unika, buntuje się.

Dlatego skupiamy się na zwiększeniu wpływu nauczyciela na zachowanie ucznia przez uaktywnienie i wykorzystanie jego motywacji wewnętrznej oraz wykorzystujemy naturalną chęć działania autonomicznego.

FILAR 1
WPŁYW

Uczeń podejmuje zadania
z większą chęcią
i odpowiedzialnością za wynik.


Nauczyciel oszczędza czas i emocje dzięki temu, że nie popycha,
a inspiruje.

Błąd jest naturalnym elementem uczenia się, jednak często prowadzi do obniżenia poczucia własnej wartości, złości, frustracji
i niechęci zarówno do dalszego działania, jak i osoby wykrywającej błąd.

W relację nauczyciel - uczeń wpisana jest praca na błędach.  Sztuką jest działać tak, by uczeń  wzrastał dzięki nim i nie obawiał się ich ujawniać wobec nauczyciela. 

FILAR 2
WZROST

Właściwa reakcja nauczyciela powoduje, że gdy uczeń popełnia błąd, jest gotowy go uznać i wyciągnąć wnioski
na przyszłość. 

 

Nauczyciela widzi jako mentora wspomagającego go w procesie
uczenia się na błędach.


Filary

Uczeń i nauczyciel to zespół, który charakteryzuje się dużymi różnicami pod kątem doświadczenia, punktu widzenia, emocji, potrzeb.

 

Brak spójności w funkcjonowaniu takiego zespołu prowadzi do konfliktów i wzajemnej krytyki, zamiast współpracy. Liderem w zespole jest nauczyciel, to od niego zależy, czy zespól osiągnie spójność działania. 

Odpowiednie działanie nauczyciela prowadzą do budowania  odpowiedzialności u ucznia za rozwój
i wspólnego patrzenia w jedną stronę.


Dzięki temu nauczyciel zyskuje spokój
i satysfakcję z rozwoju ucznia.

FILAR 3
SPÓJNOŚĆ

W wielu sytuacjach uczniowie szybko zapalają się do pomysłów i równie szybko ich zapał znika. Pojawia się zniechęcenie, krytyka, marudzenie.

Strategiczne działanie nauczyciela - Mentora pomaga uczniom utrzymać zapał do działania na co dzień, a w sytuacji szczególnie trudnej
na nowo skupia na rozwiązaniach i celu.
Prowadzi obu do satysfakcji. 

 

FILAR 4
WYTRWAŁOŚĆ

Przez świadome działanie nauczyciel unika błędu zmniejszającego wytrwałość jego i uczniów.

Buduje satysfakcję swoją i ucznia,
a dzięki temu unika wypalenia zawodowego

JAK MOŻESZ ZACZĄĆ? 

W programie możesz uczestniczyć stopniowo.

Najpierw, w ramach FILARU 1,  spotykamy się online lub w "realu" w godzinach popołudniowych.
Przedstawiam teorię.
Potem, przez 14 dni testujesz ją w praktyce.
W tym czasie jestem w kontakcie z Tobą.
Po 7 dniach Twoich testów proponuję rozmowę telefoniczną. 

Widzisz korzyść z wprowadzonych zmian?
Podejmujesz decyzję
czy chcesz poznać kolejny filar. 

W ramach każdego filaru działamy tak samo. 

Spotkania odbywają się w grupach 

max. 12 osobowych.

Jeśli program nie spełni Twoich oczekiwań - chętnie zwrócę Ci pieniądze. 

Jak?
About

O MNIE

Fascynuje mnie rozwijanie potencjału osoby.

Przez 20 lat pracy w edukacji przeszłam po szczeblach
od przedszkola po szkołę średnią. Byłam wychowawcą, terapeutą, pedagogiem szkolnym, dyrektorem.
Odkąd pamiętam szukałam sposobu, po wesprzeć innych w rozwijaniu ich potencjału. Korzystałam z wielu szkoleń
o tym, jak pracować z ludźmi, jak ich uczyć, motywować, wspierać, rozwijać. I tak trafiłam na program dla liderów zespołów w biznesie. Zostawiłam stabilną pracę w szkole
i dołączyłam do zespołu realizującego program. 


Z czasem rozwiązania tam poznane przeniosłam
na grunt edukacji. Tu, z powodzeniem, przetestowałam
ich skuteczność. 

Obecnie jestem pedagogiem szkolnym, logopedą
i wicedyrektorem w szkole podstawowej. 
Rozwiązania, o których mówię w programie wykorzystuję w ramach
codziennej pracy z uczniami. Dzielę się nimi
z nauczycielami i wspólnie cieszymy się z efektów. Zyskujemy większą satysfakcją z pracy i spokój.
Dbamy o uczniów na równi z poszanowaniem
samych siebie. To jeden z kluczy sukcesu
nauczyciela - Mentora. 


Od 3 lat prowadzę szkolenia z zakresu budowania przywództwa osobistego, kierowania zespołem
oraz mentoringu. Jestem trenerem edukacji opartej
na empatii i dialogu w ramach Akademii Scholar.


Rozwijam na równi potencjał uczniów i swój. 

​Ciebie też do tego zapraszam :)
 

Dorota Depa

DSC_1070.jpg
Kontakt ze mną
bottom of page