top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem strony oraz profilu FB LIDER DLA SIEBIE jestem ja, czyli Dorota Depa. Możesz skontaktować się ze mną:
– za pośrednictwem e-mail - dorota@liderdlasiebie.pl,
– telefonicznie - 501080017
– korzystając z adresu pocztowego - ul. Sikorskiego 40, 36 - 60 Głogów Młp.

Jeśli korzystasz ze strony, profilu jest to równoznaczne z akceptacją tej niniejszej polityki prywatności.

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Jako Administrator Danych Osobowych, przetwarzam dane osobowe użytkowników strony, profilu, których jestem administratorem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Pod pojęciem RODO rozumieć należy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Szanuję Twoje prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo Twoich danych. W tym celu używam m.in. bezpiecznego protokółu szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Do danych osobowych, które mogą być przetwarzane, zaliczają się:
– imię
– nazwisko
– adres e-mail
– adres IP
– nr telefonu

Dane te mogą być przetwarzane w następujących celach:
– w związku ze świadczeniem usługi szkolenia w tym: przesyłanie informacji o szkoleniu, informacji organizacyjnych związanych ze szkoleniem i innych niezbędnych do świadczenia usługi
– wysyłanie informacji handlowych np. informacji o kolejnym terminie szkolenia, wydarzenia
– wystawiania oraz wysyłania faktur za świadczone usługi

Dane zbierane są poprzez formularze kontaktowe, formularze zapisu na szkolenia. Zbierane są także po bezpośrednim skontaktowaniu się ze mną, np. za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Jeśli przetwarzam Twoje dane osobowe, masz prawo wglądu w nie, ich uzupełnienia, uaktualnienia, wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Czynności te możesz wykonać na podstawie zgłoszenia przesłanego na mój adres poczty elektronicznej dorota@liderdlasiebie.pl. Abym mogła odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie potrzebuję, by było w nim Twoje imię i nazwisko. W innych sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz tez skontaktować się ze mną bezpośrednio
- telefonicznie.

Miło mi, że chcesz dowiedzieć się jak dbam o Twoje dane osobowe.

Dorota Depa

bottom of page